מהו חוק הפסקת הריון

7409097_xl

תוכן עיניינים

במדינת ישראל מוסדר הנושא של הפסקת הריון (או הפלה) בחוק. ביצוע הפסקת הריון אפשרי רק בהתאם לכללים הקבועים בחוק. מי שמבצע הפלה שלא במסגרת כללים אלה עובר עברה פלילית ועלול לקבל עונש מאסר של עד חמש שנים. על הקריטריונים לביצוע הפלה במדינת ישראל בהתאם לחוק הפסקת הריון במאמר שלפניכם.

חוק הפסקת הריון כחלק מחוק העונשין

חוק הפסקת הריון במדינת ישראל הוא אחד הפרקים בחוק העונשין (סעיפים 312-321). הוא נמצא בין סעיף א' לחוק העוסק ברצח והריגה, לבין סעיף ג' העוסק באחריות לשלום אדם (הכולל את חובותיהם של הורים לילדיהם הקטינים).

מיקומו של החוק דווקא במקום זה רומזת על האופן בו המדינה תופשת ביצוע הפלות, כאקט שיש בו גרימת מוות. החוק מגדיר למי ובאילו נסיבות מותר לבצע הפלות, וקובע כי ניתן לבצע הפלות בישראל רק במסגרת גבולות החוק. אדם, ובכלל זה רופא, המבצע הפלות שלא כחוק, עובר עבירה פלילית ועלול להישפט ולהיענש במאסר של עד חמש שנים.

התהליך של ביצוע הפלה כחוק במדינת ישראל

התהליך לביצוע הפלה מופיע בחוק נפרד הנקרא: תקנות העונשין הפסקת הריון (תשל"ח – 1978). אישה המעוניינת לבצע הפלה צריכה לפנות לוועדה לאישור הפסקת הריון. ועדה מסוג זה קיימת בכל בית חולים שיש בו מחלקת יולדות. כמו כן מתקיימות ועדות מסוג זה גם במרפאות ובתי חולים פרטיים שקיבלו אישור לכך ממשרד הבריאות.

החוק מגדיר בדיוק מי הם אנשי המקצוע שצריכים להרכיב את הוועדה, והוועדה תחשב לחוקית רק אם כל אנשי המקצוע נמצאים בה:

  • לכל ועדה צריכה להיות מזכירה
  • רופא מיילד המומחה בגניקולוגיה
  • רופא מומחה נוסף מהתחומים: גניקולוגיה ומיילדות, פסיכיאטריה, רפואת משפחה או בריאות הציבור
  • עובד סוציאלי

כמו כן מחייב החוק כי אחד מאנשי הוועדה יהיה אישה. אישה המבקשת להגיש בקשה להפסקת הריון צריכה להגיע למשרדי הועדה עם תעודה מזהה, ודו"ח רפואי (במידה ויש) המפרט נסיבות רפואיות לקיום ההפלה.

האישה תתבקש למלא שאלון ובו נתוניה האישיים והסיבות בשלהן היא פונה לוועדה. לאחר מכן תשוחח עם עובדת סוציאלית ורופא אשר יסבירו לה את הסיכונים וההשלכות שבביצוע הפלה, וכן יציעו אלטרנטיבות וגורמים רפואיים נוספים עמם ניתן להתייעץ בטרם קבלת ההחלטה.

לאחר השלבים המוקדמים נערך דיון בוועדה והועדה קובעת אם היא מאשרת את הבקשה אם לאו. החוק קובע כי זכותה של האישה להופיע בפני הוועדה ולטעון את טענותיה. על חברי הועדה לנמק את החלטתם בכתב.

באילו נסיבות יכולה אישה להגיש בקשה להפסקת הריון?

לא בכל מקרה יכולה לפנות אישה לוועדה להפסקת הריון. היא רשאית לעשות זאת רק אם היא עומדת באחד מן הקריטריונים לאישור הפסקת הריון:

  • היא מתחת לגיל 17
  • היא מעל לגיל 40
  • אישה לא נשואה שהרתה מחוץ למסגר הנישואין, או אישה נשואה שהרתה לגבר שאינו בעלה
  • קיים חשש כי העובר סובל ממום, מחלה או נכות
  • ההיריון נוצר בעקבות מעשה פלילי (בעקבות אונס או גילוי עריות)
  • ההיריון עלול לסכן את בריאותה הפיזית או הנפשית של האישה

בעבר כלל החוק סעיף שאפשר לוועדה לאשר הפלות גם בעקבות נסיבות סוציאליות (עוני, אלימות במשפחה וכדומה). סעיף זה בוטל בלחץ הסיעות הדתיות בכנסת. עם זאת פעמים רבות מאשרות הוועדות הפלות בנסיבות סוציאליות על פי הסעיף האחרון לפיו שלומה הנפשי של האישה עלול להיפגע בעקבות הלידה.

מקרים מיוחדים

במקרי חירום בהם נדרשת הצלת חייה של אישה הרה ואין זמן לפניה לוועדה, מתיר החוק לרופא לבצע הפלה אם היא חיונית להצלת חיי האישה גם ללא אישור ועדה. כאמור, הפלות במדינת ישראל מותרות רק במסגרת הקריטריונים ובהתאם לתהליך הקבוע בחוק.

אודות המחבר:
ד״ר מיכאל שילון

ד״ר מיכאל שילון

גניקולוג ומנתח בכיר - רופא בכיר בבית חולים מאיר ובקופת חולים כללית.
בוגר בית ספר לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב, רופא מוטס במיל', בכיר בקופת חולים כללית, חבר בארגונים מקצועיים מובילים.

דילוג לתוכן